TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Termin składania podań do LO

1 czerwca - 21 czerwca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - oba dokumenty mogą być złożone w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum

23 czerwca - 27 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

28 czerwca  2017 r. do godz. 10.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki, co jest równoznaczne z dostarczeniem oryginałów dokumentów ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej)

30 czerwca  2017 r. do godz. 10.00

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły

30 czerwca  2017 r. godz.13.00

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd