ŚLUBOWANIE PIERWSZYCH KLAS LICEUM

29.09.2017 r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych LO połączone z wręczeniem legitymacji oraz przekazanie sztandaru nowemu pocztowi. W uroczystości wziął udział płk. lotnictwa Janusz Kowalski – absolwent naszej szkoły (matura 1949). Wręczono także stypendia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO.