UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM

Pani dyrektor uczestniczyła w uroczystej immatrykulacji , podczas której Uniwersytet Wrocławski objął Patronatem Naukowym nasze liceum. JM Rektor Uniwersytetu prof. Adam Jezierski i pani dyrektor szkoły podpisali stosowną umowę. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie , gdyż nasz ogólniak nalazł się w elitarnym gronie czterech liceów z Dolnego Śląska.

W ramach Patronatu Naukowego dla uczniów Liceum będą prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w siedzibie Liceum, a także zajęcia laboratoryjne i wykłady w laboratoriach i salach wykładowych Uniwersytetu. Uzdolnieni uczniowie mogą liczyć na indywidualną opieką naukową sprawowaną przez wykładowców uniwersytetu. Szkoła będzie miała także możliwość współorganizowania z Uniwersytetem konferencji, wykładów, konkursów, obozów naukowych i imprez o charakterze popularno-naukowym.

Wszystkich uczniów zachęcamy do rozwijania zainteresowań i zgłaszania nauczycielom poszczególnych przedmiotów chęci uczestniczenia w projekcie z Uniwersytetem Wrocławskim.