Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

12 października w ZSO uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Przedstawienie przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycielek – p.Violetty Dudarz, p. Emilii Idzi-Ważgint,
p. Kamili Kuczer – rozpoczęto słowami „Wiersza o wielkiej wdzięczności” K.I.Gałczyńskiego:

„Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba, jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.
Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”

Nauczyciele usłyszeli wiele słów podziękowania za poświęcenie, wiarę w uczniów, trud włożony
w kształtowanie serc i umysłów.

Ewa Magierowska, ZSO w Bystrzycy Kł.