Jubileuszowa regionalna edycja XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej

4 i 5 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyła się X regionalna edycja DFN.

Uczestniczyli w niej wykładowcy z wyższych uczelni wrocławskich, Towarzystwa Miłośników Polanicy, pracownicy Nadleśnictwa, uczniowie ZSO i ZSP w Bystrzycy Kł. i Lądka-Zdroju.
Organizatorem przedsięwzięcia byli: dr Małgorzata Żochowska przy współpracy Beaty Płaskocińskiej-Czarneckiej i Sylwii Pierzchały-Ryznar. Wykłady w ramach DFN prowadzili też nauczyciele
i pracownicy ZSO i ZSP w Bystrzycy Kł.
Patronat honorowy jubileuszowej edycji objęli: Polskie Towarzystwo Geograficzne we Wrocławiu,
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej  Renata Surma, Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń,
Senator RP  Aleksander Szwed, dr Janusz Łach z PTG.
Tegoroczne hasło Festiwalu nawiązywało do 100 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Tematycznie wykłady były skierowane do biologów, fizyków, matematyków, chemików, geografów. Propozycje dla humanistów to m.in. – „Archiwa Społeczne. Muzeum ZSO”, „Uniwersum językowe”, „Jak muzyka wpływa na rozwój dziecka”, „U początków Bystrzycy Kł. Kim był Gaweł
z Lemberka?”
Wykłady odbywały się w Bystrzycy Kł., Międzylesiu, Szczytnej, Kudowie-Zdroju i Długopolu Dolnym. Przy organizacji Festiwalu pomagali uczniowie z kl. II A – pełniący aktualnie dyżur samorządowy, dziennikarze szkolni, członkowie koła fotograficznego i in.
Tradycyjnie dla wykładowców otwarto kawiarenkę, której organizacją zajęły się nauczycielki – Małgorzata Feszczuk i Aneta Drobnicka. Pyszne ciasta upiekli rodzice uczniów ZSO.
Sponsorami imprezy byli także miejscowi przedsiębiorcy oraz lokalne instytucje.

 

Wiktoria Capaja