I Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci – w Bystrzycy Kłodzkiej

Dnia 1 marca 2019 r. odbyły się w Bystrzycy Kłodzkiej uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwszym punktem programu była uroczysta msza święta w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej, która została odprawiona przez ks. Gabriela. W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z pocztami sztandarowymi szkół wchodzących w skład zespołu, tj. Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej, a także mieszkańcy miasta.

Następnie w Auli Zespołu Szkół rozpoczął się I Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni pod hasłem „Nie jesteśmy żadną bandą”. Rozpoczęcie konkursu poprzedziło otwarcie, przez dyrektora szkoły Pawła Popiela, który był pomysłodawcą konkursu i związanych z nim uroczystości, wystawy „Czas niezłomnych” z przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

W czasie konkursu uczniowie reprezentujący 13 szkół z terenu powiatu kłodzkiego odpowiadali, za pomocą pilotów, na pytania testowe wyświetlane wyświetlane na ekranie. W pierwszym etapie odbyły się 3 tury po 5 pytań. Po każdej odpowiedzi na pytanie były wyświetlane wyniki, a nauczyciele historii Norbert Ryznar i Rafał Marek objaśniali prawidłowe odpowiedzi. Po tej części zostało wyłonionych 6 drużyn w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, które zmierzyły się z 7 pytaniami finałowymi. Ostatecznie kolejność przedstawia się następująco: pierwsze miejsce zajęła Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, którą reprezentowali Oliwia Neter i Michał Dudek pod opieką nauczycielki Moniki Kulbaki, drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów zajęło Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju reprezentowane przez Miłosza Krzonkalę i Łukasza Kusia – nauczyciel Kazimierz Gabruś, trzecie miejsce przypadło w udziale reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku w składzie: Ksawery Krzywiecki i Kajetan Zwierzyński – nauczyciel Agnieszka Metych. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku – Wiktoria Bieżyńska i Kinga Łuka, pod kierunkiem Izabeli Kapitan, drugie miejsce wywalczyła reprezentacja gospodarzy – I Liceum Ogólnokształcące z Bystrzycy Kłodzkiej – Dominika Malicka i Karol Kunicki, pod opieką Łukasza Puchalskiego, a trzecie miejsce drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Kłodzka: Patryk Wolak i Krystian Niewiadomski.

Po emocjonującym finale nauczyciele i uczniowie udali się do przygotowanej dla nich kawiarenki, gdzie mogli częstować się domowym ciastem upieczonym przez nauczycielki LO w Bystrzycy Kłodzkiej.

O godzinie 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się spektakl przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestnicy konkursu, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół oraz zaproszeni goście, wśród których byli burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator Mariusz Kałwak, dyrektor Biura Senatora RP Mariusz Borcz i Oficer Wydziału Rekrutacji kpt Damian Antonik oraz mogli poznać fakty z życia Danuty Siedzikówny „Inki”, Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza, Józefa Kurasia „Ognia” i innych żołnierzy niezłomnych, walczących o wolność Polski z sowieckim zaborcą i jego poplecznikami. Fragmenty wierszy i prozy przeplatane były urywkami filmów i młodzieżowymi utworami poświęconymi „Wyklętym”.

Na zakończenie cała sala w hołdzie bohaterom odśpiewała hymn narodowy.

Po tej wzruszającej uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły, który podziękował wykonawcom, nauczycielom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej podniosłej uroczystości. Następnie głos zabrała pani burmistrz Renata Surma, która przyznała, że była wzruszona występem młodzieży, oraz że jest to historia, o której jej nie uczono w szkole, a warto pamiętać o naszych

bohaterach. Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło wręczenie nagród wszystkim uczestnikom finału. Zwycięzcom składali gratulacje zaproszeni goście.

Lista sponsorów i patronów naszego konkursu

Fundatorzy nagród:

Instytut Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu

Fundacja Kwartalnika „Wykleci”

Dolnośląski Kurator Oświaty

Fundacja im. Gen. Józefa Bema przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

Pan Paweł Błachowicz – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

Zakup strojów dla aktorów – Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Patroni konkursu:

Ordynariusz diecezji świdnickiej ks. Bp. Ignacy Dec

Senator RP Aleksander Szwed

Wojewoda dolnośląski – Paweł Hreniak

Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – Renata Surma

Opieka medialna

Telewizja Polska Program 3 – ośrodek we Wrocławiu

Nasz Dziennik

Kwartalnik „Wykleci”

Wiadomości Bystrzyckie

DKL24