EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie młodzież naszej szkoły zaprezentowała przygotowane przez siebie, pod opieką pani S. Pierzchały -Ryznar i pana W. Jacuka, urządzenie podczas Eksperymentu Łańcuchowego.