Fizyka w medycynie

Na uczelnię w Poznaniu jadą zwycięzcy konkursu:

Łukasz Dubik, Karol Mikołajczyk i Julia Andzińska

Spotkania, organizowane przez p. Krzysztofę Olejnik-Boczoń, przybliżające nam fizykę w medycynie były bardzo interesujące. Bardzo lubię przedmioty ścisłe, więc, gdy tylko dowiedziałem się o tych lekcjach, chciałem wziąć w nich udział. Sama forma prowadzenia zajęć wywarła na mnie wrażenie, ponieważ nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w takich wykładach. Podczas rozmów z lekarzami można było dowiedzieć się bardzo wielu interesujących i ciekawych informacji, m.in. o USG czy mikroskopach. Dzięki tym spotkaniom uświadomiłem sobie, że fizyka, której uczymy się w gimnazjum czy liceum, ma bardzo duże znaczenie w wielu dziedzinach życia, a szczególnie dla nauk medycznych.

Karol Mikołajczyk

Jestem uczennicą klasy 1 o profilu biologiczno-chemicznym. Przyszłam do tej szkoły, wiedząc, że uda mi się spełnić moje marzenie, pielęgnowane już od najmłodszych lat – chcę w przyszłości zostać lekarzem. Materiał w liceum nie jest ściśle związany z tym, czym się interesuję, dlatego cykl lekcji ,,Fizyka w medycynie”, który zadebiutował w tym roku szkolnym, pozwolił mi spojrzeć na zawód lekarza z szerszej perspektywy.

Sandra Krzysztofik