Wykład prof. Piotra Chruszczewskiego

7 czerwca spotkaliśmy się znowu na zajęciach z prof. Piotrem Chruszczewskim. Tym razem rozmawialiśmy o historii języka. Obecny był także prof. Sławomir Bobkowski, który opowiadał nam o tajemnicach filmu. Nasza klasa była bardzo zainteresowana wykładem, co może potwierdzić fakt, że każdy brał aktywny udział w dyskusjach. była z nami też grupa humanistyczno-dziennikarska z II B. 16 maja br. klasa II A LO także uczestniczyła w wykładzie pod przewodnictwem prof. P. Chruszczewskiego. Pan profesor wykłada filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. Już na samym początku zaczęliśmy kilkunastominutową pogawędkę w języku angielskim o naszych planach na przyszłość i marzeniach. Jednak nie to było celem spotkania. Tematem przewodnim było definiowanie i badanie pojęcia „kultura”.

Piotr Stopyra

Na wakacje mamy zadane przeczytanie lektur:

Rok 1984

§ 22

Milczenie w reż. M.Scorsese

Kolejne spotkanie we wrześniu