“Mam prawo do poszanowania własnej godności”

W nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Tolerancji 16.11.2019r. oraz  Dnia Praw Człowieka, który obchodzimy 10.12.2019r, zachęcamy aby ten czas poświęcić na przypomnienie sobie podstawowych, a jakże ważnych praw, które przysługują każdemu człowiekowi (niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, pochodzenia, poglądów, statusu majątkowego etc). Dlatego zachęcamy do codziennej otwartości i tolerancji. Uczmy się dzielić dobrym słowem, uśmiechem a świat będzie piękniejszy. Jednocześnie wszystkim chętnym proponujemy przypięcie symbolicznej buźki 😊. W tym okresie będą odbywały się lekcje wychowawcze poświęcone tematyce praw człowieka, a końcowym efektem będzie umieszczenie na terenie szkoły plakatów nawiązujących do podstawowych praw przysługujących każdemu człowiekowi.