Memoriał, czyli pamięć o ofiarach represji

25 listopada br. uczniowie klasy II B i III B z grup humanistyczno-dziennikarskich spotkali się z Eleną Kondrachiną pracownicą Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Sankt Petersburgu.

W trakcie spotkania opowiadała o swojej pracy w Centrum polegającej obecnie głównie na opracowywaniu zgromadzonych materiałów archiwalnych, o wyjazdach do miejsc pamięci – nieistniejących już obozów pracy i miejsc masowych pochówków ofiar terroru na terenie Rosji. Rząd nie pomaga i nie przeszkadza w prowadzeniu badań.

Pozyskane materiały to między innymi zapisy rozmów z rodzinami ofiar represji, które archiwizowano początkowo w formie papierowej, później zapisywano na kasetach magnetofonowych i stopniowo na płytach CD. Teraz powstaje internetowa baza i strona „Nekropolie Gułagu”. Od kilkunastu lat działa też strona Wirtualnego Muzeum Gułagu.

W „Memoriale” pracują przede wszystkim Rosjanie, wielu jest też wolontariuszy z całego świata. CNI współpracuje też z organizacjami z Polski: Ośrodkiem KARTA i Związkiem Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej.

Co roku, w sierpniu, „Memoriał” organizuje Międzynarodowe Dni Pamięci Ofiar Represji „Sandarmoch-Sołowki”. Uroczysko Sandarmoch w Karelii na północy Rosji – to miejsce masowych pochówków ofiar represji i miejsce pamięci. Zbiorowe mogiły oznaczone są światopoglądowo neutralnie (pochowani są tam ludzie różnych wyznań), a w części centralnej znajdują się obeliski – pomniki poświęcone różnym grupom. Prócz tego na drzewach są przymocowane kartki ze zdjęciami ofiar – symboliczne znaki pamięci, tabliczki z informacją, kiedy i gdzie kto został aresztowany. Te „prywatne” znaki pamięci ustanawiane są przez krewnych ofiar.

Pani Elena Kondrachina zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o prawach człowieka.

Wytłumaczyła nam, na czym polega jej praca.

Klasa III B, grupa humanistyczno-dziennikarska.

[Tekst autoryzowany. Dziękujemy za pomoc panu Januszowi Kobryniowi – członkowi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO w Bystrzycy Kł., Związku Sybiraków w Bystrzycy Kł. oraz Bystrzyckiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji. E.Magierowska