Mówią świadkowie historii

13 grudnia br. starsi uczniowie ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej mieli okazję wysłuchać wspomnień pana prezesa oddziału Związku Sybiraków -Zbigniewa Kani i pana prezesa Koła Sybiraków Edwarda Frydryka. Nie zabrakło chwil wzruszenia, gdyż wspomnienia były bardzo osobiste. Poruszające były opowieści o losach ludzi, znanych z imienia i nazwiska, wplecione w wielką historię walki o wolność Polski i długą wędrówkę na Ziemie Odzyskane. Goście spotkali się także z dziennikarzami „Faktów ZSO”. Pytania dotyczyły życia na ziemi kłodzkiej w warunkach powojennych. Spotkanie zorganizowała nauczycielka historii – Marta Ankowska.

Ewa Magierowska, opiekun redakcji gazety ZSO