XX Mikołajowy Konkurs Matematyczny

W piątkowe przedpołudnie w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej, 13 grudnia rozpoczął się jubileuszowy XX Mikołajowy Konkurs Matematyczny. Prawie 30 uczniów z klas siódmych i ósmych zmagało się z zadaniami przygotowanymi przez ich nauczycieli matematyki.

Konkurs zorganizowały Sylwia Pierzchała-Ryznar i Magdalena Karpowicz. W obsłudze pomagali uczniowie z klasy I C LO oraz 6 b SP nr 1. Przyjechali uczniowie wraz z opiekunami ze szkół podstawowych z Bystrzycy Kł., Międzylesia, Szczytnej, Domaszkowa, Pławnicy i Starego Waliszowa.

Nagrody i poczęstunek ufundowało „Nadleśnictwo „Zdroje” ze Szczytnej.

Laureaci:

w kategorii klas 7

I m. Jakub Barycz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kł.

II m. Maja Krzyścin ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej,

III m. Benedykt Patynko ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kł.

W kategorii klas 8

I m. Kacper Palij ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej,

II m. Oliwer Hajduk z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu,

III m. Dawid Zaleski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kł.

Wyróżnienie – Michał Pierzchała – ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej,

Wyróżnienie – Magdalena Nowak ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy.