I Dolnośląski Konkurs Historyczny – Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci

Lista patronów i sponsorów

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

Minister Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk

Senator RP Aleksander Szwed

Jego Ekscelencja Ignacy Dec biskup świdnicki

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk

Instytut Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu

TVP 3 Wrocław

Termin zgłaszania szkół upływa 28 stycznia 2020 r.
Link do materiałów konkursowych

Link do materiałów na profilu FB