Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

I  Dolnośląski Konkurs Historyczny

„Żołnierze Niezłomni –Żołnierze Wyklęci”

„Bohaterowie walk o niepodległość”

8.30 – msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w intencji poległych, pomordowany i prześladowanych członków podziemia niepodległościowego w latach 1939 – 1963.

9.00 – 9.45 – rejestracja finalistów konkursu – budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. St. Sempołowskiej 13

9.50 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej „Żołnierzom Wyklętym – Żołnierzom Niezłomnym” w holu szkolnym – dar Pana Stanisława Koszły z Nysy

10.00 – wykład pana Krzysztofa Łagojdy „Organizacje niepodległościowe na ziemi kłodzkiej w latach 1945-1956 i ich zwalczanie przez Urząd Bezpieczeństwa” – aula szkolna

10.35 – początek zmagań konkursowych – aula szkolna

12.00 – widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez uczniów ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej poświęcone pamięci „Żołnierzy Wyklętych – Żołnierzy Niezłomnych” – sala widowiskowa MGOK
w Bystrzycy Kłodzkiej

12.45 – wystąpienia zaproszonych gości i wręczenie nagród finalistom konkursu – sala widowiskowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej