Laureaci konkursu oraz goście i organizatorzy

I Dolnośląski Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci

Link do publikacji o naszym konkursie

https://klodzko.naszemiasto.pl/i-dolnoslaski-konkurs-historyczny-zolnierze-niezlomni/ar/c1-7579369

Konkurs pod hasłem „Bohaterowie walk o niepodległość” zorganizowany został w tym roku przez historyków: dyrektora szkoły – Pawła Popiela, wicedyrektora Rafała Marka, Norberta Ryznara, Łukasza Puchalskiego, Martę Ankowską oraz Jacka Bińka.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,

Minister i Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Senator RP Aleksander Szwed, biskup świdnicki – Ignacy Dec, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Instytut Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu, TVP3 Wrocław.

Obecni byli: burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – Renata Surma, Maciej Szymanek, który reprezentował Senatora RP Aleksandra Szweda, major w stanie spoczynku reprezentujący WKU w Kłodzku – Krzysztof Królewiecki, Jerzego Rudnicki z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Andrzej Koziar z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej
w Opolu, Krzysztof Łagojda — historyk i doktorant w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Związku Piłsudczyków
w Nysie – Stanisław Kuszła, Katarzyna Pawlak-Weiss dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu.

Msza św.

W tym dniu o 8.30 ks. wikary Gabriel Horowski w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła odprawił mszę św., w której wzięli udział uczniowie I LO w Bystrzycy Kłodzkiej, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz spośród zaproszonych gości: pan Andrzej Koziar i pan Stanisław Kuszła. Były też poczty sztandarowe I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kł.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych

W kolejności, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. odbyło się
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Fundatorem tablicy jest Związek Piłsudczyków z Nysy, pomysłodawcą i autorem Stanisław Kuszła. Są umieszczone na niej wizerunki rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownika Łukasza Cieplińskiego i „Inki” Danuty Siedzikówny.

W auli szkolnej

Wykład

Gości i uczestników konkursu i ich opiekunów powitał dyrektor szkoły – Paweł Popiel. Zwrócił uwagę, że młodzież może brać z postaci umieszczonych na tablicy może brać przykład: jak być wiernym swoim ideałom i Polsce, pracować dla niej. A kiedy trzeba, poświęcić życie.

Zaprosił zebranych do wysłuchania wykładu Krzysztofa Łagojdy:

Organizacje niepodległościowe na ziemi kłodzkiej w latach 1945-1956 i ich zwalczanie przez Urząd Bezpieczeństwa”.

Zmagania konkursowe odbywały się przy udziale widowni, na której zasiedli zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej. Konkurs prowadzili: Norbert Ryznar – nauczyciel historii oraz wicedyrektor ZSO Rafał Marek. Prezentację przygotował Łukasz Puchalski.

14 zespołów uczniów udzielało odpowiedzi z wykorzystaniem pilotów interaktywnych.

Uczestnicy konkursu na bieżąco śledzili swoje wyniki. Organizatorzy podawali także informacje
o działaniach, losach, oddziałach żołnierzy wyklętych. Szczególnie uczniowie zwrócili uwagę na postać gen. Witolda Pileckiego.

Wyniki konkursu:

W kategorii szkół średnich:

I m. – I Liceum Ogólnokształcące im. B.Chrobrego w Kłodzku: Krystian Niewiadomski i Olivia Neter; op. Wiesław Skrzypiec.

II m. – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kł.: Łukasz Kuś i Szymon Kubasik;

op. Wojciech Starostecki.

III m. – I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kł.: Alicja Krowiak, Patryk Furtek; op. Łukasz Puchalski.

W kategorii szkół podstawowych:

I m. – Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym: Natalia Płoch, Karolina Trościanka; op. Anna Parankiewicz.

II m. – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu: Oliwier Kapłon, Filip Balcer;

op. Monika Kulbaka.

III m. – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A.Mickiewicza w Kłodzku: Paweł Witkiewicz, Szymon Rataj; op. Agnieszka Metych.

Finał w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Finał konkursu w MGOK poprowadzili uczniowie z I LO w Bystrzycy Kłodzkiej: Paulina Zawadzka
i Hubert Hajduk. Przywitali zaproszonych gości, uczestników konkursu oraz widownię – młodzież
z bystrzyckiego liceum.
Nagrody laureaci konkursu odebrali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Mieli też okazję obejrzeć widowisko „Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci” przygotowane pod opieką nauczycielki Emilii Idzi-Ważgint przez uczniów klasy I C Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej. Dyrektor szkoły podziękował uczniom za widowisko. Zwrócił uwagę, że było ono bardzo poruszające. Gratulacje zwycięzcom i ich nauczycielom składali zaproszeni goście oraz organizatorzy. Zabrał także głos przedstawiciel Związku Piłsudczyków w Nysie – Stanisław Kuszła, dziękując za pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. Podkreślił, nawiązując do słów „Inki”, że w tym dniu wszyscy zachowali się jak trzeba. Wręczył burmistrz Renacie Surmie grafikę przedstawiającą
św. Floriana, a statuetkę lwa
(to miniatura lwa stojącego przed cmentarzem Orląt Lwowskich) nauczycielowi Łukaszowi Puchalskiemu.

Nagrody w konkursie ufundowali:

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,

Uczniowski Klub Sportowy „Trzy Twierdze”, Klub Radnych Rady Powiatu Prawa
i Sprawiedliwości, Koło Prawa i Sprawiedliwości w Bystrzycy Kłodzkiej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku.

Redakcja „Faktów ZSO”