Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W BYSTRZYCY KŁ 

Termin składania podań do LO 

 

15 czerwca – 10 lipca  2020 r. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oświadectwo ukończenia szkoły podstawowej   

 

26 czerwca – 10 lipca 2020 r. 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o wyniki egzaminu ósmoklasisty 

 

31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 

 

12 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00 
Potwierdzenie woli podjęcia nauki  od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.  

 

 

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły  19 sierpnia 2020 r.