Nauczanie hybrydowe w LO

Od 19.10 do 23.10 w formie edukacji zdalnej funkcjonują wszystkie klasy drugie (od 26.10 do 30.10 mają zajęcia stacjonarne w szkole)

Od 26.10 do 30.10 w formie edukacji zdalnej funkcjonują wszystkie klasy pierwsze (od 19.10 do 23.10 mają zajęcia stacjonarne w szkole)

Od 9.11 do 13.11 w formie edukacji zdalnej funkcjonują wszystkie klasy trzecie (od 19.10 do 30.10 mają zajęcia stacjonarne w szkole)

Zasady edukacji zdalnej

· Lekcje zdalne będą odbywały się zgodnie z planem lekcji każdej klasy.

· Będą prowadzone przez nauczycieli z sal lekcyjnych na sprzęcie szkolnym.

· Czas lekcji zdalnej to 30 min (nauczyciele i uczniowie będą mieli w związku z tym wydłużone przerwy).

· Podczas prowadzenia zajęć korzystacie Państwo z mikrofonu i kamery.

· Lekcje będą odbywać się w aplikacji Teams i powiązanych aplikacjach w chmurze.