Komputer dla dzieci z rodzin rolniczych

Drodzy Państwo

Jest możliwość otrzymania dofinasowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin rolników. Poniżej informacja z ministerstwa oraz link. Wnioski trzeba składać do 30 grudnia.

Minister poinformował, że zabiegając o wyrównanie szans dla wszystkich dzieci, uzyskał zgodę na dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych.

–  W edukacji wszystkie dzieci muszą mieć równe szanse. Eliminujemy wykluczenie tych z mniej zamożnych rolniczych rodzin. Zapraszam do składania wniosków o wsparcie – apelował minister Grzegorz Puda i dodał, że rolnicy również muszą zapewnić dzieciom warunki do zdalnego nauczania.

– Jak wiemy, nie każdą rodzinę stać na zapewnienie odpowiedniego sprzętu. Wprowadzamy dofinansowanie na zakup komputera dla dziecka. Dofinansowanie przewidziane jest w kwocie do 1500 zł, a wnioski do Powiatowych Biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy składać do 30 grudnia br. –  powiedział szef resortu rolnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html.