OTWARCI NA NOWE WYZWANIA

Zespół Szkół Ogólnokształcących już kolejny rok z rzędu wziął udział w projekcie “OTWARTA FIRMA” realizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizacją działań w tym roku zajęli się Magdalena Dereń, Daniel Kruk i Sylwia Pierzchała- Ryznar. Program trwał od 16 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

W związku z pandemią, tegoroczny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole został zrealizowany w nowej formule. Zorganizowaliśmy je w inny sposób, nie wiemy czy lepszy, ale konieczny… Nie mogliśmy spotkać się osobiście… Wielu przedsiębiorców wycofało się ze spotkań online, kilku przesłało prezentacje. Nasz nauczyciel przedsiębiorczości Daniel Kruk zorganizował spotkania z licealistami, aby przygotować młodzież do aktywnego wejścia na rynek pracy. Magdalena Dereń wraz z Sylwią Pierzchałą- Ryznar przeprowadziły lekcje tematyczne w wybranych klasach VI (c,d) oraz wszystkich VII i VIII. W klasach III LO odbyły się dwa spotkania online z przedstawicielami PWSZ w Nysie.

Zostały przedstawione oferty miejscowych firm, które odwiedzaliśmy w poprzednich latach. Mamy z nimi kontakt telefoniczny, jednak wszyscy życzymy sobie powrotu do normalności… Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które wspomogły nas prezentacjami wykorzystywanymi podczas zajęć.

Pani Agnieszka Ryznar przedstawiła działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej. Celem było zapoznanie z pracą OPS, zadaniami z zakresu pomocy społecznej, misją ośrodka, wsparciem rodzin, objęcie ich pomocą materialną, jak i wsparciem psychologicznym. Pokazano wkład państwa oraz gminy w realizacje zadań prospołecznych w sposób zachęcający uczniów do pracy w tego typu instytucjach.

Pan Michał Nicałek przygotował prezentację ukazującą Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej. Uczniowie zapoznali się z pracą leśnika, tematem gospodarki leśnej, możliwościami zatrudnienia w nadleśnictwie. Dodatkowo wskazano dzieciom funkcje, które pełnią lasy: ekologiczną, społeczną, gospodarczą i rekreacyjną. Uczniowie byli zainteresowani udziałem w lekcjach terenowych prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa, kiedy tylko nadarzy się okazja.

Pani Alina Bryll z Państwowej Wyższej Szkoły w Nysie przedstawiła uczelnię- kierunki, możliwości, jakie daje, kompetencje absolwentów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom. Nasz zeszłoroczny wysiłek został nagrodzony- w ramach działań podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości otrzymaliśmy statuetkę oraz dyplom dla najaktywniejszej szkoły w 2019 roku.

Magdalena Dereń