Krzyż

1 lutego 2021 r. odeszła od nas Bogumiła Piotrowska

Ur. 17.04.1958 r. Wieloletnia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wicedyrektor   Szkoły Podstawowej Nr 1  w Bystrzycy Kł. Pasjonatka swojego zawodu, oddana całym sercem i duszą szkole i uczniom.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy

Dyrekcja i pracownicy   Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.