Konkurs

II Dolnośląski Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci pod hasłem „Zachowali się jak trzeba”

Rozpoczęcie konkursu poprzedziła msza św. w kościele parafialnym o godz. 11.00.

O godz. 12.00 konkurs otworzył dyrektor szkoły, a krótkie wprowadzenie wygłosił pan Marek Gadowicz, przedstawiciel Oddziału IPN we Wrocławiu. W tym roku ze względu na pandemię rywalizacja odbyła się osobno w grupie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. W kategorii szkół podstawowych w finale konkursu wystąpiły reprezentacje 7 szkół, natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych 4 drużyny z terenu województwa dolnośląskiego. W czasie konkursu uczniowie odpowiadali, za pomocą pilotów, na pytania testowe. W pierwszym etapie odbyły się 3 tury po 5 pytań. Po każdej odpowiedzi na pytanie były wyświetlane wyniki, a nauczyciele historii objaśniali prawidłowe odpowiedzi. Do ścisłego finału awansowało po 3 drużyn z każdego poziomu szkół. Ostatecznie kolejność przedstawia się następująco: I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym, II miejsce Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Bystrzycy Kłodzkiej. Wśród szkół ponadpodstawowych zwyciężyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej, II miejsce uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, a III miejsce drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Kłodzka. W czasie kiedy uczniowie szkół podstawowych odpowiadali na pytania konkursowe, uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli okazję obejrzeć widowisko słowno-muzyczne poświęcone żołnierzom podziemia niepodległościowego w auli Szkoły Podstawowej nr 1. Po spektaklu przeszli do budynku liceum ogólnokształcącego i wzięli udział w konkursie, a przedstawienie oglądali uczniowie szkół podstawowych. Po spektaklu nastąpiło wręczenie nagród, który zostały przekazane przez szefa KPRM ministra Michała Dworczyka, Dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu, Fundację Kwartalnika „Wykleci” oraz burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. Patronat nad tegorocznym konkursem objęli: minister Michał Dworczyk, szef KPRM, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Senator RP Aleksander Szwed, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma.

Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs KonkursKonkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs