Dnia 26.04.2021 odbyła się w naszej szkole debata on-line podsumowująca projekt,, Złote Szkoły NBP’’.

Poruszone zostały tematy: systemu emerytalnego, form inwestowania, oszczędzania, planowania wydatków, poduszki finansowej oraz praw konsumentów. Młodzież licealna podczas dyskusji określiła swoje poglądy na temat systemu emerytalnego w naszym kraju. Z pełną świadomością wiedzą, iż należy samemu również zadbać o swoje zabezpieczenie w wieku emerytalny. Uczniowie podali różne formy inwestowania w swoją przyszłość. W sposób dojrzały i mądry zaproponowała inwestowanie w akcje, obligacje Skarbu Państwa, obligacje korporacyjne, waluty obce, nieruchomości, lokaty bankowe. Pojawiły się jednak obawy o bezpieczny sposób inwestowania. Wyciągnęli wnioski, iż im bardziej bezpiecznie, tym mniejsze zyski. Młodzież poruszyła, również problem planowania wydatków( budżetu domowego).Wypowiedzieli się na temat poduszki finansowej. Zrozumieli iż, trzeba oszczędzać, żeby się nie zadłużać. Pojawiły się również propozycje na co trzeba oszczędzać, co zwiększyło motywację we właściwe inwestowanie. W czasie debaty poruszone zostały tematy ekonomiczne. Młodzież wyszukała również informację na temat obecnych lokat bankowych. Poruszyli temat podatku od odsetek. Na końcu debaty pojawił się ważny i potrzebny temat praw konsumenta. Młodzież podsumowała swoją wcześniejszą wiedzę o swoich prawach, możliwościach zwrotu produktu, dokładnym czytaniu umów np. ubezpieczenia. Debata potwierdziła duże potrzeby poruszania spraw ekonomicznych przez młodzież. Udział w projekcie spowodował poznanie podstawowych praw ekonomicznych oraz pobudził myślenie
o swojej przyszłości. Opiekunami projektu byli: Sylwia Pierzchała-Ryznar, Krzysztofa Olejnik-Boczoń oraz Daniel Kruk