PLANOWANIE I KONTROLA WYDATKÓW, CZYLI O SILE ZARZĄDZANIA WŁASNYMI PIENIĘDZMI. SZTUKA ODKŁADANIA PIENIĘDZY NA WYZNACZONY CEL.

W naszej szkole (I LO im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej) został zrealizowany projekt z zakresu wiedzy o ekonomii dla klas I-II LO. W ramach projektu “złote szkoły NBP” zostało zorganizowanych pięć tematycznych lekcji. Prowadzącymi owych spotkań byli nauczyciele oraz eksperci. Podczas spotkań głównym narzędziem używanym przez organizatorów była prezentacja w programie PowerPoint.
Nasza pierwsza lekcja z ekonomii odbyła się 29 marca 2021 roku i przeprowadził ją Pan Daniel Kruk nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w naszej szkole. Głównym tematem lekcji było zarządzanie własnymi pieniędzmi. Podczas lekcji dowiedzieliśmy się między innymi, co to jest i kiedy występuje deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa i równowaga budżetowa. Wspólnie ustaliliśmy skąd możemy pozyskać pieniądze do budżetu domowego oraz jakie są najważniejsze wydatki budżetu domowego. Zaznajomiliśmy się również z zagadnieniem oszczędzania pieniędzy. Nauczyliśmy się, w jaki sposób przygotować swój budżet domowy. Następnie każdy z uczniów sporządził swój własny budżet domowy na czas jednego miesiąca na podstawie pieniędzy, które dostaje w ramach kieszonkowego. Każdy z nas ustalił czy zostają mu oszczędności, czy może brakuje mu pieniędzy na własne wydatki. Zastanowiliśmy się czy wszystkie nasze wydatki są konieczne, czy może możemy z czegoś zrezygnować, aby zaoszczędzić pieniądze.

Druga lekcja Pana Daniela Kruka była pod tytułem „Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych, a znajomość praw konsumenckich”. Podczas tej lekcji dowiedzieliśmy się, że jest aż pięć podstawowych praw konsumenta. Pan powiedział nam jak dużo jest praw, które chronią konsumentów. Również wyjaśnił nam pojęcia związane z tym tematem takie jak: gwarancja, reklamacja i rękojmia. Dowiedzieliśmy się też wspólnie, że gdy zakupimy wadliwy towar, mamy prawo skorzystać z instrumentu ochrony jakim jest reklamacja, czyli zareklamować produkt na podstawie rękojmi lub w ramach gwarancji.

Kolejną lekcją była lekcja przeprowadzona przez nauczyciela matematyki oraz fizyki przez Panią Sylwię Pierzchałe-Ryznar. Tematem spotkania o charakterze matematyczno-ekonomicznym był “Procent składany”. Podczas zajęć mogliśmy dowiedzieć się wielu przydatnych informacji o odsetkach i ich kapitalizacji. Poznaliśmy również różne wzory, które umożliwią nam proste wyliczenie kapitalizacji od banku, w zależności od placówki, a dokładnie od warunków takiej umowy. Dzięki niemu samodzielnie rozwiązywaliśmy swoje pierwsze obliczenia związane z kapitalizacją. Co więcej, dowiedzieliśmy się o tym, czym jest okres kapitalizacji oraz nauczyliśmy się twierdzenia dotyczącego kwoty, którą będziemy dysponować w określonych warunkach. Poznaliśmy też takie pojęcia jak: roczna stopa procentowa, nominalna stopa procentowa oraz efektywna stopa procentowa

Ostatnia lekcja była również prowadzona przez nauczyciela matematyki i fizyki naszej szkoły przez Panią Krzysztofę Olejnik-Boczoń. Wątkiem głównym poruszanym na spotkaniu było “Pożyczanie pieniędzy, a poduszka finansowa…”. W trakcie wykładu poznaliśmy różnorodne formy pobierania/zapożyczania funduszy z danych placówek finansowych. Zaznajomiliśmy się szczególnie z określeniem “chwilówki”, czyli szybkim i łatwym sposobem pożyczania pieniędzy, lecz przy niedopatrzeniach może być bardzo kosztowne i ryzykowne. Bardzo ważnym punktem lekcji było rozpoznanie różnic pomiędzy kredytem, a zwykłą pożyczką. Ciekawostką poruszoną na spotkaniu był fakt, że każdy z nas może udzielić pożyczki, nie tylko związanej z pieniędzmi, ale również z przedmiotami. Podobnie jak w poprzednim spotkaniu poznaliśmy ważny i potrzebny wzór na obliczanie odsetek należnych banku od czasu “t” spłacania. Nieco później użyliśmy owego wzoru do
rozwiązywania wielu ćwiczeń. Na koniec lekcji porównywaliśmy kredyty, ich RRSO oraz prowizję za pomocą darmowych stron internetowych.
Oliwia Dzięcielska ,Klaudia Adamczyk, Delfina Cieślik, Michał Szarota. Marcel Wojtyła, Nadia Mikołajczyk, Filip Żmudziński