Wniosek na bilet miesięczny

Do pobrania wniosek na bilet miesięczny

Wniosek bilet miesięczny – plik pdf

Wniosek bilet miesięczny — plik docx

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do rozmów prowadzonych z Gminą Bystrzyca Kłodzka, w celu zapewnienia dojazdu uczniów do szkół średnich w Bystrzycy Kłodzkiej z pobliskich miejscowości, uprzejmie prosimy, by osoby, które zadeklarowały kupno biletów miesięcznych (pełnych, czyli tam i powrót), przesłały na adres autobusy@pks-klodzko.pl w terminie do 11 sierpnia 2021 r. do godz. 19:00 skan wypełnionego i podpisanego wniosku o wystawienie biletu miesięcznego lub dostarczyły wniosek w ww. terminie osobiście do PKS w Kłodzku S. A. – w restrukturyzacji, Kłodzko, ul. Dusznicka 1, sekretariat. Wzór wniosku przesyłam w załączeniu. Wzór wniosku można również pobrać klikając w link: https://pks-klodzko.pl/?page_id=3181

 

WAŻNE: w celu ochrony danych osobowych wniosek przesyłany w formie elektronicznej za pośrednictwem maila musi być chroniony hasłem (dowolne hasło ustala składający wniosek), a hasło do odszyfrowania pliku powinno zostać podane telefonicznie pracownikowi PKS odbierającemu połączenia pod nr tel. 661 955 777 .

Po przesłanie skanu wypełnionego wniosku osoba zainteresowana kupnem biletu miesięcznego otrzyma w wiadomości zwrotnej fakturę proformę uwzględniającą ustaloną kwotę zapłaty za bilet miesięczny na wrzesień 2021 r. Faktura powinna zostać opłacona w terminie 3 dni od daty wystawienia. Brak zapłaty we wskazanym terminie zostanie potraktowany jak rezygnacja z zakupu biletu miesięcznego.

Każdy ze wskazanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka kursów zostanie uruchomiony wyłącznie w przypadku wykupienia minimum 20 biletów miesięcznych na dany kurs (pełnych biletów, czyli tam i powrót) lub w przypadku pokrycia w ramach dofinansowania z Gminy kwoty za różnicę pomiędzy określonymi 20 biletami wymaganymi do uruchomienia kursu a faktycznie wykupionymi przez pasażerów.

W porozumieniu z Gminą Bystrzyca Kłodzka ustalono następujące godziny odjazdu autobusów, a także ceny biletów miesięcznych na poszczególnych trasach (możemy ustalić inne godziny odjazdów jeśli uważają Państwo, iż odjazd z Bystrzycy Kłodzkiej powinien być wcześniej lub później):

  1. Trasa: Polanica Zdrój – Bystrzyca Kłodzka p. Stara Łomnica

    godz. odjazdu z Polanicy – Zdroju w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej: godz. 7:20 (autobus skomunikowany z autobusem relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko z godz. 6:35, co umożliwia przesiadkę w Polanicy na autobus do Bystrzycy Kłodzkiej pasażerów z kierunków Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Szczytna)

    godz. odjazdu ze Starej Łomnicy w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej: godz. 7:35

 

godz. odjazdu z Bystrzycy Kłodzkiej w kierunku Starej Łomnicy i Polanicy – Zdroju: godz. 15:05 (dojazd do Polanicy – Zdroju skorelowany z autobusem relacji Kłodzko – Kudowa Zdr., który z Polanicy – Zdroju odjeżdża o godz. 15:36)

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Polanica Zdr. – Bystrzyca Kł. i z powrotem: 181,52 zł brutto/bilet

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Stara Łomnica – Bystrzyca Kłodzka i z powrotem: 165,75 zł brutto/bilet

 

  1. Trasa: Międzygórze – Bystrzyca Kłodzka p. Wilkanów

godz. odjazdu z Międzygórza przez Wilkanów w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej: godz.  7:15

 

godz. odjazdu z Bystrzycy Kłodzkiej przez Wilkanów w kierunku Międzygórza: godz. 15:15

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Międzygórze. – Bystrzyca Kł. i z powrotem: 165,75 zł brutto/bilet

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Wilkanów – Bystrzyca Kłodzka i z powrotem: 145,75 zł brutto/bilet

 

  1. Trasa: Kamienna – Bystrzyca Kłodzka p. Idzików, Marianówka, Pławnica

godz. odjazdu z Kamiennej przez Idzików, Marianówkę, Pławnicę w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej: godz.  7:00

 

godz. odjazdu z Bystrzycy Kłodzkiej przez Pławnicę, Marianówkę, Idzików w kierunku Kamiennej: godz. 15:10

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Kamienna – Bystrzyca Kłodzka i z powrotem: 165,75 zł brutto/bilet

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Idzików/Marianówka, Pławnica – Bystrzyca Kłodzka i z powrotem: 155,75 zł brutto/bilet

 

  1. Trasa: Poręba – Ponikwa – Długopole Zdr. – Bystrzyca Kłodzka

godz. odjazdu z Poręby przez Ponikwę, Długopole Zdrój w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej: godz.  7:10

 

godz. odjazdu z Bystrzycy Kłodzkiej przez Długopole Zdrój, Ponikwę w kierunku Porębyj: godz. 14:40

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Poręba/Ponikwa- Bystrzyca Kłodzka i z powrotem: 165,75 zł brutto/bilet

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Długopole Zdr. –  Bystrzyca Kłodzka i z powrotem: 144,95 zł brutto/bilet

 

  1. Trasa: Wójtowice – Nowa Bystrzyca – Stara Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka

 

godz. odjazdu z Poręby przez Ponikwę, Długopole Zdrój w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej: godz.  7:10

 

godz. odjazdu z Bystrzycy Kłodzkiej przez Długopole Zdrój, Ponikwę w kierunku Poręby: godz. 15:45

 

Cena biletu miesięcznego (tam i powrót) z uwzględnieniem zniżki dla ucznia (49% ulgi ustawowej) na trasie Wójtowice/Nowa Bystrzyca/Stara Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka i z powrotem: 156,02 zł brutto/bilet