Dodatkowe zajęcia edukacyjne – informacja dla rodziców

Od dnia 6 września 2021 będą realizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia mają na celu nadrobienie ewentualnych zaległości, które mogły powstać podczas nauki zadanej. Będą prowadzone zajęcia z matematyki (w sumie 8 godzin dla klasy) i języka polskiego (w sumie 7 godzin dla klasy). Zajęcia muszą się zakończyć do dnia 22 grudnia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przekazanie wychowawcy klasy deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach w formie pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną lub dostarczonej osobiście, do dnia 3 września (piątek).

Deklaracja udziału w zajęciach

Paweł Popiel

dyrektor ZSO