LEPSZY START 2021

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 przyznał Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku dotację na zadanie: „Lepszy start 2021”. Z dotacji w wysokości 350,00 zł została zakupiona wyprawka szkolna dla jednego ucznia pochodzenia romskiego uczęszczającego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w roku szkolnym 2021/2022.