DAR STOWARZYSZENIA BYŁYCH MIESZKAŃCÓW BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Otrzymaliśmy kolejny dar od Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, którzy przekazali środki na zakup nowego ksero do LO.

Kwota 7800 zł.

Dziękujemy serdecznie.