Funkcjonowanie szkoły w okresie ferii świątecznych.

W dniach 6-7.04 oraz 11.04 ma miejsce w szkole wiosenna przerwa świąteczna. W tych dniach nie
odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach pracy
szkoły w dniach 6.04 i 11.04 w budynku liceum przy ul. Sempołowskiej 13 natomiast w dniu 7.04 w
budynku szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 8.