Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacji.

W okresie wakacji sekretariat szkoły dla interesantów jest czynny w godzinach 8.00 – 14.00 wyłącznie w budynku Liceum przy ul. Stefanii Sempołowskiej 13.