Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia

W dniu 14.12 I Liceum Ogólnokształcące odnowiło akredytację i otrzymało z rąk Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pani dr Katarzyny Pawlak-Weiss certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za ogromną pracę, która zaowocowała utrzymaniem certyfikatu. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Marzeny Zdobylak-Koniuszek, która przejęła funkcję Lidera Wspierania Uzdolnień w naszej szkole.