Kontakt

ul. St. Sempołowskiej 13

57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail: lo_bkl@poczta.onet.pl

tel. 74 644 28 40