UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM


Pani dyrektor uczestniczyła w uroczystej immatrykulacji , podczas której Uniwersytet Wrocławski objął Patronatem Naukowym nasze liceum. JM Rektor Uniwersytetu prof. Adam Jezierski i pani dyrektor szkoły podpisali stosowną umowę. Jest to dla nas ogromne…

Czytaj dalej...