Deklaracja dostępności cyfrowej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej – https://liceum.bystrzyca.eu

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://liceum.bystrzyca.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://liceum.bystrzyca.eu spełnia wymagania w 98,13% gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.

Strona dostępna jest także na urządzeniach mobilnych(smartfon, tablet) i jest na nich w pełni funkcjonalna, podobnie zresztą jak i funkcjonujący w szkole  dziennik elektroniczny – https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatklodzki

Status pod względem zgodności

Strona internetowa https://liceum.bystrzyca.eu jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się wszelkich starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy mogą dostosować wygląd strony wybierając odpowiednią opcję w lewym górnym rogu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mają możliwość wybierania większości pozycji menu przy pomocy klawisza Tab.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.