ERASMUS+

W dniach 12.07 -16.07 grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w kursie języka angielskiego na Malcie w English Language Academy. Oprócz nauki w sali szkolnej, uczestnicy kursu uczyli się języka w różnych praktycznych sytuacjach oraz poznawali zabytki i kulturę wyspy. Zwiedzali m.in. hutę szkła, w której wyroby do dziś wykonywane są ręcznie. Na zakończenie pobytu, w piątkowy wieczór, nauczyciele uczestniczyli w wieczorze maltańskim, mając możliwość degustacji tradycyjnych potraw oraz obejrzenia pokazu tańców w wykonaniu zespołu artystycznego. Pobyt na Malcie w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia znajomości języka angielskiego oraz poznania ciekawej kultury.

NOWE OTWARCIE – PREZENTACJA W FORMACIE PDF


 

 

ERASMUS+

KA101 EDUKACJA SZKOLNA

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

 

Projekt: Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej- nowa oś rozwoju kadry pracowniczej

w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Termin: 1.10.2020 – 31.08.2022

Założenia projektu:

– podniesienie kompetencji językowych kadry

– Podniesienie kompetencji z zakresu ICT

– wymiany uczniowskie, dzięki którym nasza szkoła będzie mogła nie tylko przyswoić sobie nową wiedzę. Ale również wypracować w sobie większą samodzielność i kreatywność;

Szkolenia, które wybraliśmy:

1. Information and Communication Technologies and social media for teaching and learning

2. Teambuilding & yoyth activation practices

3. Genaral English

4. Deutschlehrerausbildung

5. Strategies of integrative learning in the classrom

6. Job shadowing

Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na podniesienie jakości pracy szkoły. Skorzystają z tego nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie i ich rodzice. Dzięki innowacji metodologicznej nauczanie języków obcych stanie się bardziej efektywne. Młodzież będzie mogła łatwiej wykorzystać zdobyte informacje w praktyce, a jej przyszłe możliwości na rynku pracy znacznie wzrosną.

Wdrożenie innowacyjnego podejścia do nauczania urozmaici nasza ofertę edukacyjna oraz wzmocni naszą pozycje wśród szkół regionu.

Wierzymy, że projekt Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej- nowa oś rozwoju kadry pracowniczej w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej będzie wspaniałym doświadczeniem dla naszych nauczycieli, uczniów i całej społeczności szkolnej oraz, że jego idee i rezultaty dotrą do szerszego grona odbiorców i przyniosą wiele korzyści zarówno naszej szkole jak i społeczności lokalnej. Udział w międzynarodowym projekcie z pewnością wpłynie na edukację obywatelską i świadomość kulturową uczniów naszej szkoły, nauczy ich postaw

tolerancji i otwartości wobec innych narodowości, poszerzy horyzonty, jak również zmotywuje do nauki języków obcych. Właśnie dlatego nasi nauczyciele podejmują innowacyjne działania w ramach projektu ERASMUS + .