Kontakt

Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. St. Sempołowskiej 13

57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail: sekretariat@zso.bystrzyca.eu

tel. 74 644 28 40