Oferta edukacyjna i baza dydaktyczna

OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 im. Powstańców Śląskich W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/19

W 3-letnim liceum ogólnokształcącym przewiduje się powstanie klas o następujących rozszerzeniach przedmiotowych:

Klasa o profilu matematycznym  Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów kierunkowych: matematyka oraz do wyboru dwa przedmioty:1) język obcy lub WOS lub informatyka i 2) fizyka lub geografia; przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo oraz informatyka stosowana.

Klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów kierunkowych: język polski, historia oraz do wyboru jeden z następujących przedmiotów – język obcy lub WOS lub informatyka; przedmioty uzupełniające – przyroda, techniki dziennikarskie oraz filozofia

Klasa o profilu biologiczno-chemicznym Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów kierunkowych: biologia, chemia oraz do wyboru jeden z następujących przedmiotów – język obcy, WOS, informatyka; przedmiot uzupełniający- historia i społeczeństwo.

*w sytuacjach uzasadnionych możliwa będzie zmiana profilu po ukończeniu klasy I (przedmioty kierunkowe w zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy II)

*we wszystkich klasach nauczanie kontynuowanego z gimnazjum (na poziomie III.1) języka obcego, odbywać się będą metodą lektoratowi – grupy zróżnicowane wg stopnia zaawansowania

*drugi język obcy uczniowie wybierają spośród : języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego oraz języka rosyjskiego

*w ramach zajęć wychowania fizycznego, szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów sprawnościowych na tzw. uczelnie mundurowe .

**w ramach innowacji pedagogicznej, w szkole prowadzone są zajęcia z geoinformatyki przy współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i firmy „ESRI” .

***mamy podpisana umowę o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej

OFERTA WYCHOWAWCZA I BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Misją naszej szkoły jest rozwój uczniów i umożliwienie im samorealizacji. Cel ten, oprócz zapewnienia wysokiego poziomu nauczania oraz pomocy w opanowaniu efektywnych metod uczenia się, osiągamy między innymi poprzez umożliwienie uczniom działalności pozalekcyjnej oraz udziału w wymianie międzynarodowej młodzieży.

Do dyspozycji uczniów są: 2 pracownie internetowe, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (m.in. w tablice interaktywne), biblioteka, czytelnia, świetlica, klub uczniowski, nowoczesne wyposażone pracownie specjalistyczne, 4 laboratoria językowe, sale gimnastyczne (w tym 2 siłownie).

W szkole działają:

MUZEUM SZKOLNE

Klub przyrodniczy „BLIZEJ NATURY”

Klub Sportowy

Redakcja gazety szkolnej NO NAME

Radiowęzeł

Wolontariat

Fakultety z każdego przedmiotu maturalnego, inne koła przedmiotowe tworzone w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania uczniów.

JESTEŚMY ORGANIZATORAMI:

DONOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI

WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI MIĘDZYNARODOWEJ

WOJEWÓDZKIEGO ETAPU OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ (2009r, 2014r)

WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W POWIECIE KTÓRA POSIADA CERTYFIKATY:

„SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA”

„WIARYGODNA SZKOŁA”

Od wielu lat zdawalność matury w naszej szkole jest o wiele wyższa niż średnia zdawalność matury w Polsce a także w powiecie !!! Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są również wyższe niż średnie wyniki uzyskane w liceach powiatu i województwa! Absolwenci naszej szkoły dostają się zarówno na uczelnie techniczne, wojskowe, przyrodnicze (w tym medyczne) jak i humanistyczne! 

Wyniki egzaminów maturalnych można sprawdzić i porównać na stronie:  https://www.oke.wroc.pl

(patrz: powiat kłodzki, nowa formuła egzaminu)

UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W LICZNYCH KONKURSACH I OLIMIADACH

Największe osiągnięcia w ostatnich latach to:

Laureatka etapu ogólnopolskiego Olimpiady Teologii Katolickiej

Finalista etapu ogólnopolskiego Olimpiady Matematycznej

Finaliści etapu ogólnopolskiego Olimpiady Języka Angielskiego

Finalista etapu ogólnopolskiego XXXIII Olimpiady Biologicznej

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym

Mistrz świata juniorów w taekwon-do

Mistrzyni Europy w Haidong Gumdo

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwacze Talentów”

I miejsce w XIII Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej

I miejsce w Dolnośląskim Konkursie pt. „Wojenne losy mojej rodziny w latach 1939-1945”

I miejsce w Dolnośląskim Konkursie dla Młodszych Dziennikarzy

I miejsce w konkursie fizycznym „Elektron” (organizator –Politechnika Wrocławska)

Finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

I miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym

I miejsce w Powiatowym Konkursie Fizycznym

I miejsce w Powiatowym Konkursie Informatycznym

I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym

Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego

I miejsce w Rejonowych Zawodach w Piłkę Ręczną Chłopców

II miejsce w Finale Dolnośląskim w Piłkę Ręczną Chłopców

Warto zajrzeć na szkolne strony internetowe:

www.facebook.com/losempolowska

www.liceum.bystrzyca.eu